Ring til os på

25 31 03 02

​eller skriv til

help@sinus-help.dk

Kursus oversigt

​Sinus vil meget gerne vejlede i hvordan et fordelagtigt program kan sættes sammen for jer, så det er tilsvarende jeres behov. Her præsenteres nogle forslag.

Basisuddannelser

4 timers Førstehjælp ved hjertestop

​Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

2 timers Førstehjælp ved ulykker
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.

De​ltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: 

El-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker. 

Deltageren kan yde en førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.

Deltageren har kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

Tilvalgsuddannelser

4 timers Færdselsrelateret førstehjælp bil

​Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og ABC-principperne, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik- og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade hvor bil, MC eller traktor er involveret.

Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede bil-, MC-ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, og yde relevant førstehjælp, til såvel lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale.

Deltageren kan overskue, hvor der kan opstå farlige situationer ved kørsel med bil, MC og traktor. Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

90 min Førstehjælp ved blødninger

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningen hastighed. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.

Deltageren skal handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter. Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

90 min Førstehjælp ved småskader

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af husdyr (hunde, katte, m.v.), planter i Danmark, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter

60 min Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele kroppen.

30 min Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælps-situationer med ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen.

Deltageren kan yde den korrekte førstehjælp både til vågne og den bevidstløse forgiftede samt forebygge forgiftninger af børn og unge.

Deltageren kan håndtere opkald til ”Giftlinjen” og følge deres anvisninger.

150 min Førstehjælp og forebyggelse til børn

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene.

90 min Førstehjælp ved sygdomme

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer.

90 min Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.

Deltageren kan vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen.

​Vi kan tilbyde flere forskellige kurser alt efter hvad I eller du har brug for. Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi er ​blevet vurdet 5 ud af 5 stjerner baseret på cirka 6 anmeldelser på Facebook

​Firmaoplysninger

Sinus Førstehjælp
​​CVR: 27657796

Her finder du os

Naurvej 35

7500 Holstebro

Kontaktoplysninger

​Vi er medlem af: